เฟิร์ส สเต็ป หรือ ไอแคน

สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ และภาษาเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระบบของ ไอแคนจะเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคล ด้วยหลักสูตรการเรียนอย่างต่อเนื่องแบบ Practice Self Learning เป็นรายวิชาสู่การเรียนที่เกินชั้นเรียน

ระดับเตรียมอนุบาล

การพัฒนาทักษะ
ระดับเตรียมอนุบาล

ระดับอนุบาล

การพัฒนาทักษะ
ระดับอนุบาล

ระดับประถม

การพัฒนาทักษะ
ระดับประถม

ระดับม.ต้น-ม.ปลาย

การพัฒนาทักษะ
ระดับม.ต้น-ม.ปลาย

หลักสูตรของเรา

I CAN มี 4 วิชา ได้แก่ - คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์- ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

ระบบการเรียน

ระบบ ของไอแคน จะเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

รายละเอียด

คณิตศาสตร์

เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนเน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี

รายละเอียด

วิทยาศาสตร์

รูปแบบวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่3 เป็นหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์

รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ

จัดทำขึ้นเพื่อการวางรากฐานทางภาษาอังกฤษ การเรียนพื้นฐาน Grammar เพื่อให้เกิดทักษะในการนำไปใช้

รายละเอียด

รวมรูปภาพ

ภาพบรรยากาศการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของเรา

All
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับเรา

ไอแคน ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

การติดต่อ

ศูนย์ไอแคน สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และภาษา
เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 8.30 - 17.30 น.
Tel : 081-630-0068
Line@ ID : @ican
E-mail : icanthailandcenter@gmail.com

สนใจเปิดศูนย์ไอแคน

ติดตามเรา

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar