วิธีการสมัครเรียนและการชำระเงิน

1. ทำการสมัครเรียน ณ ศูนย์ ICAN ที่ต้องการ (กรอกใบสมัคร)

ข้อมูลศูนย์ TEL.081-6300068

  • สาขาที่1 อ.เมือง จ.ลพบุรี (สาขาลพบุรี) ศูนย์การค้าสระแก้ว ซอยฝั่งร้านปัจจัย 4 อ.เมือง จ.ลพบุรี
  • สาขาที่ 2 (สาขาสระบุรี อ.พระพุทธบาท) ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
  • สาขาที่ 3 (สาขาสระบุรี อ.เมือง) ข้างโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ฝั่ง 7-Eleven
  • สาขาที่ 4 (สาขาสระบุรี อ.หนองแค) ฝั่งตรงข้ามเยื้องธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองแค

2. ทำการลงทะเบียนเรียนผ่าน เว็บไซต์ www.icanthailand.com

3. ชำระค่าเรียนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 21-25 ของทุกเดือนเพื่อเป็นค่าเรียน

เดือนถัดไป

นักเรียนศูนย์ลพบุรี

&nbsp

ชื่อบัญชี นาย ศักดิ์สิทธิ์  ดีประหลาด
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ลพบุรี
เลขที่บัญชีออมทรัพย์
506-2-33437-3

นักเรียนศูนย์พระพุทธบาท สระบุรี

&nbsp
ชื่อบัญชี นาย ศักดิ์สิทธิ์  ดีประหลาด
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา พระพุทธบาท
เลขที่บัญชีออมทรัพย์
211-2-62777-7

register-online-icon

คณิตศาสตร์

1,200

ค่าเรียนรายเดือน / วิชา

คณิตศาสตร์ 1,200 บาท / เดือน


ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ 1,200 บาท / เดือน

สมัครเรียน

วิทยาศาสตร์

1,200

ค่าเรียนรายเดือน / วิชา

วิทยาศาสตร์ 1,200 บาท / เดือน


ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ 1,200 บาท / เดือน

สมัครเรียน

อังกฤษ

1,200

ค่าเรียนรายเดือน / วิชา

ภาษาอังกฤษ 1,200 บาท / เดือน


ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ 1,200 บาท / เดือน

สมัครเรียน

หมายเหตุ****

1. นักเรียนหรือผู้สนใจ จะได้รับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่ระดับการ เริ่มต้นที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดระดับที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้

2. ครูผู้สอนจะติดต่อผู้ปกครองเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงผลการทดสอบของนักเรียน และกำหนดระดับการเรียนเริ่มต้นที่เหมาะสมกับนักเรียน
3. ค่าลงทะเบียนจะเรียกเก็บครั้งแรกครั้งเดียว ราคา 300 บาท (สำหรับนักเรียนใหม่)
4. ค่าเรียนจะต้องชำระก่อนเรียน โดยจะต้องชำระค่าเรียนก่อนเข้าสู่เดือนถัดไป (ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน)
5. เมื่อทำการชำระเงินแล้วต้องส่งเอกสารยืนยันการชำระเงิน ณ ศูนย์ ICAN ที่เรียน
6. กรณีที่มีการหยุดเรียน สามารถหยุดเรียนได้ต่อเนื่องไม่เกิน 3 เดือน หากมีการหยุดเรียนเกิน 3 เดือนต่อเนื่อง เมื่อกลับมาเรียนใหม่ จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่
7. กรณีที่มีการย้ายศูนย์ ให้ทำการแจ้งศูนย์ต้นทางและปลายทางให้รับทราบล่วงหน้า 15 วัน

ส่งข้อมูลเพื่อสมัครเรียน

ชื่อ - นามสกุล (required)

วัน/เดือน/ปีเกิด (required)

โรงเรียน (required)

ชั้นเรียน (required)

เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง (required)

อีเมล์ติดต่อกลับ (required)

ที่อยู่

เกี่ยวกับเรา

ไอแคน ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

การติดต่อ

ศูนย์ไอแคน สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และภาษา
เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 8.30 - 17.30 น.
Tel : 081-630-0068
Line@ ID : @ican
E-mail : icanthailandcenter@gmail.com

สนใจเปิดศูนย์ไอแคน

ติดตามเรา