ระเบียบการ

ican_logo

ระบบ ของ เฟิร์ส สเต็ป หรือ ไอแคน จะเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคล ด้วยหลักสูตรการเรียนอย่างต่อเนื่องแบบ Practice Self Learning เป็นรายวิชา สู่การเรียนที่เกินชั้นเรียน

รูปแบบวิชาคณิตศาสตร์

1. ทีมอาจารย์ จะทำการทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาจุดเริ่มต้น ตามกำลัง

ความสามารถของแต่ละบุคคล แล้วทำการวางแผนการเรียนให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. นักเรียนจะได้รับการปูพื้นฐาน อย่างเป็นระบบจากระดับเริ่มต้น สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยมีทีม

อาจารย์คอยให้คำแนะนำ และดูแลอย่างใกล้ชิด

3. นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ จนกระทั่งเกินชั้นเรียนได้ ตามกำลัง

ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีการเรียนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

เนื้อหา (ตรงตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

มีให้เลือก 4 แบบ

1. แบบการเรียนเพื่อฝึกฝนการคำนวณทางด้านตัวเลข (พีชคณิต)

2. แบบการเรียนเพื่อฝึกฝนการตีโจทย์ปัญหา

3. แบบตามระดับชั้นเรียน (สามารถเลือกเรียนเนื้อหาหรือระดับชั้นเรียนที่ต้องการได้)

4. แบบตะลุยโจทย์

 

ระเบียบการเรียน

1. มีการเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะ

2. มีการเรียนที่ศูนย์ในทุกสัปดาห์ และมีการบ้านเพื่อเพิ่มทักษะ

รูปแบบวิชาวิทยาศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ และสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทาง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะได้

1. นักเรียนจะได้รับการปูพื้นฐาน อย่างเป็นระบบ เพื่อฝึกฝนความรู้ความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์

โดยมีทีมอาจารย์คอยให้คำแนะนำ และดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล

2. นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งเกินชั้นเรียนได้ ตามกำลัง

ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีการเรียนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

เนื้อหา (ตรงตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ)

1. มีเนื้อหา แบบฝึกหัด และโจทย์ข้อสอบ ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อการฝึกฝนทักษะโดยเฉพาะ

 

ระเบียบการเรียน

1. มีการเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะ

2. มีการเรียนที่ศูนย์ และทดสอบในทุกสัปดาห์

รูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้น เพื่อการวางรากฐานทางภาษาอังกฤษ

1. ทีมอาจารย์ จะทำการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษของแต่ละบุคคล เพื่อหาจุดเริ่มต้น

ตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคล และจะทำการวางแผนการเรียนให้กับนักเรียน

เป็นรายบุคคล

2. นักเรียนจะได้รับการปูพื้นฐาน อย่างเป็นระบบจากระดับเริ่มต้น สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยมีทีม

อาจารย์คอยให้คำแนะนำ และดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล

3. นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จนกระทั่งเกินชั้นเรียนได้ ตามกำลัง

ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีการเรียนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

เนื้อหา (ตรงตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

มีให้เลือก 2 แบบ

1. การเรียนพื้นฐาน Grammar เพื่อให้เกิดทักษะในการนำไปใช้ และสร้างคลังคำศัพท์ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล

ระเบียบการเรียน

1. มีการเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะ

2. มีการเรียนที่ศูนย์ ท่องศัพท์ และทดสอบในทุกสัปดาห์

2. การเรียนแบบ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเป็นพื้นฐานของสำเนียงการพูดที่ถูกต้อง

2.1 Phonics (การอ่านออกเสียง และการสะกดคำศัพท์)

2.2 Listening and Speaking , Dialogue (บทสนทนา)

2.3 Reading and Writing

2.4 Grammar และคำศัพท์ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการเรียนร่วมกับที่โรงเรียนได้

firststepthailand

 

ข้อมูลศูนย์ TEL.081-6300068

– สาขาที่ 1 อ.เมือง จ.ลพบุรี (สาขาลพบุรี) ศูนย์การค้าสระแก้ว ซอยฝั่งร้านปัจจัย4 อ.เมือง จ.ลพบุรี

– สาขาที่ 2 (สาขาสระบุรี อ.พระพุทธบาท) ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

– สาขาที่ 3 (สาขาสระบุรี อ.เมือง) ข้างโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ฝั่ง 7-Eleven

– สาขาที่ 4 (สาขาสระบุรี อ.หนองแค) ฝั่งตรงข้ามเยื้องธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองแค

เกี่ยวกับเรา

ไอแคน ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

การติดต่อ

ศูนย์ไอแคน สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และภาษา
เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 8.30 - 17.30 น.
Tel : 081-630-0068
Line@ ID : @ican
E-mail : icanthailandcenter@gmail.com

สนใจเปิดศูนย์ไอแคน

ติดตามเรา